logoДобре дошли!


Добре дошли в Личностния тест BBI® Моля запознайте се внимателно с инструкциите, преди да започнете теста.

Инструкции

Моля влезте в системата, като въведете PIN и TAN – кодовете, които сте получили от Вашия инструктор. При кликване върху бутона "Начало/Продължете", ще започне попълването на данните.

Целта на въпросника, който трябва да попълните е да регистрира вашите лични данни, които ще бъдат запомнени анонимно. Повече информация ще получите в рубриката "Често задавани въпроси" [FAQ] по-горе в менюто. След като попълните данните, ще преминете към теста за личностно поведение и действие.

При преминаване към нова странца, в горната част на екрана ще видите инструкции за работа с всеки отделен тест. След приключване на теста, ще получите автоматична информация за липсващи данни или отговори на въпроси.

Разполагате с 2 часа за попълване. Времето, което остава, е показано в горния ляв ъгъл на сайта. Обърнете внимание, че е необходимо да отговорите на всички въпроси, за да видите резултата от теста.Ако не успеете в рамките на 2 часа, Вашият тест няма да бъде оценен.

Моля не затваряйте Вашия браузър (Mozilla Firefox, Internet Explorer etc.) по време на теста. Ако затворите браузъра, ще можете да продължите при кликване върху "Начало/Продължете теста". В случай, че нещо не Ви е ясно, посетете рубриката "Често задавани въпроси"